Skip to main content

הרגלי היגיינה ממדריך הפה שלך

הגיע הזמן לגלות את עוצמת הגרגור. למדו כיצד לנקות את כל חלל הפה ואמצו שגרת צחצוח, שימוש בחוט דנטלי ושטיפה במי פה. פשוט ככל שזה נשמע, אורח החיים שלכם יכול להפריע לשמירה על משטר היגיינה עקבי. זו הסיבה שיצרנו שגרות היגיינת פה המותאמות לצרכים ולאורח החיים שלכם, כאלה שיעזרו לכם ליצור הרגלי חיים. 

ערכנו מחקר וגילינו.