Title

המדריך הידידותי לילדים לשטיפת הפה

כשילדים באים במגע עם ממתקים, עוגיות ומזונות מתוקים אחרים למיניהם, כדאי להתחיל להקנות להם הרגלי היגיינת פה ולהסביר להם את הקשר בין מזונות מתוקים לבריאות הפה. עודדו הרגלים בריאים כמו צחצוח שיניים, שימוש בחוט דנטלי ושטיפה בשטיפת פה. אם תצליחו להקנות להם הרגלי היגיינה טובים, כמו שטיפה בשטיפת פה פעמיים ביום (במקום לגרום להם להתנזר לגמרי ממתקים), עשיתם את שלכם. זכרו לשים דגש על העובדה שצחצוח אגרסיבי יכול לפגוע בשיניים ונסו לצחצח יחד איתם כדי להדגים את תנועת ההברשה הרכה, ללא השקעת כוח, ולהדגיש ששטיפה בשטיפת פה מנקה את כל חלל הפה, לצד צחצוח וניקוי בחוט דנטלי. הכירו לילדיכם את שטיפת הפה של ®LISTERINE, ללא אלכוהול, המותר לשימוש מגיל 6.

אנשים שהולכים עד הסוף

אמצו את שיטת שלושת השלבים

  1. צחצחו
  2. נקו בחוט דנטלי
  3. שטפו בשטיפת פה

זכרו שלמרות יעילותן הרבה של שטיפות הפה, הן עדיין מהוות רק חלק נוסף בתוך סדרת הרגלים לשמירה על בריאות הפה, כולל צחצוח עם משחת שיניים המכילה פלואוריד וניקוי בחוט דנטלי. זאת משום שצחצוח לבדו לא מספיק... הוא מנקה רק 25% מחלל הפה. על מנת לשמור על ניקיונו של כל חלל הפה, יש להוסיף גם שטיפת פה של ®LISTERINE.

צחצוח שיניים לבדו מנקה רק 25% מחלל הפה